• Pokuty jsou zasílány majitelům vozidel po přistoupení do systému EUCARIS – tj. seznam držitelů vozidel.
• Itálie je povinna poslat upomínku do 1 roku, protože nejprve žádá o informace českých a slovenských úřadů, tedy výpis ze seznamu držitelů vozidel = EUCARIS_platforma sloužící ke komunikaci členských států Evropské unie a výměně informací z národních registrů vozidel. Provozovatel vozidla je pak vyrozuměn dopisem, kde je přestupek zpravidla jasně specifikován, je uveden datum a čas. Zpravidla bývá v dopise již vyměřena pokuta, po jejímž zaplacení bude věc zahraničním správním orgánem považována za uzavřenou. Pokuty za dopravní delikty se v zahraničí pohybují v řádech desítek až stovek eur.
• Co se týče promlčení, obecně platí, že správní orgán, který přestupek projednává, musí o tomto přestupku pravomocně rozhodnout do 1 roku + v Itálii se promlčecí lhůta 1 rok počítá nikoli ode dne spáchání přestupku (např. překročení rychlosti), ale až ode dne, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl.
• Promlčecí doba v Itálii je 5 let (od zaslání dopisu).
• Obsílka může jít i klasickou poštou a vždy v italském jazyce, plus uznávaný jazyk pro komunikaci v EU = angličtina. Itálie není povinna výzvu na úhradu pokuty posílat v jazyce pachatele přestupku.
• V Itálii platí tzv. objektivní zodpovědnost. (Je to nástroj, který nutí řidiče dodržovat konkrétní dopravní pravidla: rychlá jízda, jízda na červenou, parkování apod.) Stačí nafotit auto s Vaší SPZ při nesprávném parkovaní. na odvolání ke smírčímu soudu je vždy jen 60 dní a musí být odesláno v italském jazyce a doporučeně.