• Právní předpisy

  Právní předpisy upravující přestupkové právo v jednotlivých členských státech se liší. Pokud bude provozovatel vozidla uloženou pokutu ignorovat a nepodnikne …

 • Naše komunita

  Jak se zachovat při spáchání dopravního přestupku v zahraničí? Jak postupovat a s kým komunikovat? Kde můžu zaplatit za přestupek? …

 • S placením pokuty neotálejte

  Co tedy dělat, jestliže jste v zahraničí porušili dopravní předpisy a do vaší schránky teď přišla obsílka vyzývající vás k uhrazení …

 • Ve Francii a Itálii se rychlá jízda opravdu nevyplatí

  Nejčastějším prohřeškem, kterého se Češi v zahraničí dopouštějí, bývá překročení maximální povolené rychlosti…

Právní následky

Co hrozí po nezaplacení pokuty?

Italská policie je v případech stanovených místním zákonem oprávněna odebrat řidičský průkaz řidiči, který se dopustil závažného dopravního přestupku. Tento trest je zpravidla spojen s uložením zákazu řízení na území Itálie. Řidiči je vystaveno dočasné potvrzení pro účely dojetí do ČR a řidičský průkaz je následně diplomatickou cestou zaslán do České republiky. – toto se může stát také, pokud vjedete na území Itálie a zjistí se, že nemáte uhrazenu již uloženou pokutu.

11248

Spáchaných přestupků v Itálii

267

Zabavených řidičských průkazů

169

Zabavených vozidel v Itálii

10106

Vyřešených přestupků na území ČR

Chci zaplatit pokutu online

Chci zaplatit pokutu online

Chci zaplatit pokutu online

Důležité informace

• Pokuty jsou zasílány majitelům vozidel po přistoupení do systému EUCARIS – tj. seznam držitelů vozidel.
• Itálie je povinna poslat upomínku do 1 roku, protože nejprve žádá o informace českých a slovenských úřadů, tedy výpis ze seznamu držitelů vozidel = EUCARIS_platforma sloužící ke komunikaci členských států Evropské unie a výměně informací z národních registrů vozidel. Provozovatel vozidla je pak vyrozuměn dopisem, kde je přestupek zpravidla jasně specifikován, je uveden datum a čas. Zpravidla bývá v dopise již vyměřena pokuta, po jejímž zaplacení bude věc zahraničním správním orgánem považována za uzavřenou. Pokuty za dopravní delikty se v zahraničí pohybují v řádech desítek až stovek eur.
• Co se týče promlčení, obecně platí, že správní orgán, který přestupek projednává, musí o tomto přestupku pravomocně rozhodnout do 1 roku + v Itálii se promlčecí lhůta 1 rok počítá nikoli ode dne spáchání přestupku (např. překročení rychlosti), ale až ode dne, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl.
• Promlčecí doba v Itálii je 5 let (od zaslání dopisu).
• Obsílka může jít i klasickou poštou a vždy v italském jazyce, plus uznávaný jazyk pro komunikaci v EU = angličtina. Itálie není povinna výzvu na úhradu pokuty posílat v jazyce pachatele přestupku.
• V Itálii platí tzv. objektivní zodpovědnost. (Je to nástroj, který nutí řidiče dodržovat konkrétní dopravní pravidla: rychlá jízda, jízda na červenou, parkování apod.) Stačí nafotit auto s Vaší SPZ při nesprávném parkovaní. na odvolání ke smírčímu soudu je vždy jen 60 dní a musí být odesláno v italském jazyce a doporučeně.

Podrobné informace

Volejte na naši bezplatnou linku 800 11 66 33

Email: registr.dluzniku@logicall.cz

Nejprve velmi malé představení naší společnosti. Společnost LogiCall je společnost, která více jak 15 let působí na českém trhu a řeší zejména oblast pohledávek. Jsme členy Asociace inkasních agentur (https://aiacz.cz/), což nás zavazuje ke striktnímu dodržování etického kodexu. Díky dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu přístupu a dodržováním etických norem spolupracujeme například se všemi významnými telco operátory na českém trhu.

Co od nás případný viník obdrží:

 1. Upomínku s popisem přestupku
 2. Přihlašovací údaje na link, kde může vidět i foto dokumentaci
 3. V případě požádání i zaslanou příslušnou výzvu italského úřadu
 4. Kontakty na naše specialisty k dohodě na způsobu úhrady pokuty

Všechna práva vyhrazena - LogiCall 2020. Education Zone | Vytvořeno Rara šablona. Používáme WordPress