Právní předpisy

Právní předpisy upravující přestupkové právo v jednotlivých členských státech se liší. Pokud bude provozovatel vozidla uloženou pokutu ignorovat a nepodnikne potřebné právní kroky, vystavuje se riziku…