Italská policie je v případech stanovených místním zákonem oprávněna odebrat řidičský průkaz řidiči, který se dopustil závažného dopravního přestupku. Tento trest je zpravidla spojen s uložením zákazu řízení na území Itálie. Řidiči je vystaveno dočasné potvrzení pro účely dojetí do ČR a řidičský průkaz je následně diplomatickou cestou zaslán do České republiky. – toto se může stát také, pokud vjedete na území Itálie a zjistí se, že nemáte uhrazenu již uloženou pokutu.