Talianska polícia je v prípadoch stanovených miestnym zákonom oprávnená odobrať vodičský preukaz vodičovi, ktorý sa dopustil závažného dopravného priestupku. Tento trest je spravidla spojený s uložením zákazu konania na území Talianska. Vodičovi je vystavené dočasné potvrdenie na účely do príchodu SR a vodičský preukaz je následne diplomatickou cestou zaslaný do Slovenskej republiky. – toto sa môže stať tiež, ak vojdete na územie Talianska a zistí sa, že nemáte uhradenú už uloženú pokutu.