Čo hrozí po nezaplatení pokuty?

Talianska polícia je v prípadoch stanovených miestnym zákonom oprávnená odobrať vodičský preukaz vodičovi, ktorý sa dopustil závažného dopravného priestupku. Tento trest je spravidla spojený s uložením zákazu konania na území Talianska. Vodičovi je vystavené dočasné potvrdenie na účely dojatia späť do svojej krajiny a vodičský preukaz je následne diplomatickou cestou zaslaný do jeho krajiny – toto sa môže stať aj vtedy, ak vojdete na územie Talianska a zistí sa, že nemáte uhradenú už uloženú pokutu.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33

Rozšírenie právomocí colnej správy od roku 2023

So začiatkom januára minulého roka nadobudol platnosť zákon umožňujúci colníkom, strážnikom, ale aj policajtom zabavovať vodičom registračnej značky za neuhradené pokuty. Colná správa túto možnosť využíva pomerne často.

Pokiaľ dlžná čiastka nie je na mieste uhradená vodičom či prevádzkovateľom vozidla, ktorý však nemusí byť v aute prítomný, nie je možné ďalej pokračovať v jazde. Ak chce vodič pokračovať v ceste, musí teda uhradiť nedoplatok aj za neprítomného prevádzkovateľa vozidla. Colník pri odobratí registračných značiek alebo priložení papuče vodičovi oznámi, kedy a kde môže nedoplatok zaplatiť a zároveň za akých podmienok dôjde k vráteniu odobraných registračných značiek alebo sňatiu priloženej papuče.

Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/spz-registracni-znacky-celnici-pokuta.A230129_200755_automoto_mom