Právne predpisy

Právne predpisy upravujúce priestupkové právo v jednotlivých členských štátoch sa líšia. Pokiaľ bude prevádzkovateľ vozidla uloženú pokutu ignorovať a nepodnikne potrebné právne …