Volejte na naši bezplatnou linku 800 11 66 33

Email: registr.dluzniku@logicall.cz

Nejprve velmi malé představení naší společnosti. Společnost LogiCall je společnost, která více jak 15 let působí na českém trhu a řeší zejména oblast pohledávek. Jsme členy Asociace inkasních agentur (https://aiacz.cz/), což nás zavazuje ke striktnímu dodržování etického kodexu. Díky dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu přístupu a dodržováním etických norem spolupracujeme například se všemi významnými telco operátory na českém trhu.

Na základě výše zmíněného, se nám podařilo získat jeden z dalších zahraničních projektů, který se právě týká zajištění neuhrazených plateb za spáchané dopravní prostředky na území Itálie.

Na projektu spolupracujeme se společností Safety 21 S.P.A. se sídlem Via Cantonale 26, 6855 Stabio, Switzerland, IČO 476 764 321. Její pověření k vymáhání, stejně tak plnou moc pro naši společnost, přikládáme do přílohy.

Co od nás případný viník obdrží:

  • Upomínku s popisem přestupku
  • Přihlašovací údaje na link, kde může vidět i foto dokumentaci
  • V případě požádání i zaslanou příslušnou výzvu italského úřadu
  • Kontakty na naše specialisty k dohodě na způsobu úhrady pokuty

V současné době pracujeme na případech z oblastí Roma, Pisa, Milano, Brescia, Parma, Pavia, Carrodano, Arcola, S. Stefano di Marga a Ameglia. Nicméně, každým týdnem se nám tyto regiony rozšiřují.